Ting

Ting er noko vi sett minst ein gong i året. Ein samlar flest mogleg av medlemmar og har det andre ville ha kaldt et årsmøte.

Å samlast til ting, arbeid, leik, fest og formidling av den rike arven vikingane gav oss.

Å samlast til ting, arbeid, leik, fest og formidling av den rike arven vikingane gav oss.

 

Vi samlast ved ringen, helsar kvarandre som jamningar, seier det som skal seiast og vel dei folka som skal sitje i rådet.  Det er skjeldan diskusjonane og tankane sluttar med det.  Me har mange med mykje på hjartet.  Men praten stoppar av seg sjølv når god mat og drikke kjem på bordet.  Historier blir fortalt og om nokon syng eller spelar for oss blir verda ein litt meir salig plass.   Varmen frå bålet held oss i gang til langt på natt. Ikkje rart vi gler oss til Ting.

Å få den rette klangen i tromma krev eit passe tørt skinn.  Tørking er ein måte å stramme skinnet.

Å få den rette klangen i tromma krev eit passe tørt skinn. Tørking er ein måte å stramme skinnet.

%d bloggarar likar dette: