Rådet

Korleis tenkte vikingane om livet, trua og naturen?

Korleis tenkte vikingane om livet, trua og naturen?

Rådet er Møre Frie Vikingar sitt valte råd.  Kvart år vert det under tinget lufta meiningar mellom medlemmene.  Og nokre gamle og nye folk får plass i styre.  Ein må ha lov å seie at MFV har hatt eit stabilt, vell fungerande styre og nok takhøgde til å snakke om det meste.

 

Høvding – Arve Yndestad
047 908 54 062
arve-yndestad(a)hotmail.com
Ålesund

Jarl – Skafti Helgason
047 71 18 96 04 / 936 50 601
vikingliv(a)gmail.com
Vestnes

Skattmeistear – Ann-Margret Schneidar Villa
047 40101762
amliabo@hotmail.com
Tomrelia 71
6393 Tomrefjord

Skrivar – Helene Henriksen
047 71 18 96 04 / 905 03 88492235204
henriksen.helene(a)gmail.com
Vestnes

Bodberar – Stig Gunnar Myren
047 400 08 376
Stig.g.myren(a)gmail.com
Sula

Kjøkkenmeister – Margit Yndestad
047 70 12 66 33 / 047 950 69 156
myndestad(a)hotmail.com

Læremeister – Edvard Røkkum
047 909 49 985
edvard.rokkum(a)sunndals.net
Meisingset

Hirdsjef – Øyvind Yndestad
047 454 73  329
yndestad01(a) hotmail.com
Ålesund

 

Laget sin bankkonto:  3910.31.25964
Gåvekonto: 3910.48.64728
Vi jobber med eit langhus på Meisngset, eit kokhus på Gjerå og vikingskipet Bjarka.  Om ein vil støtte prosjektene våre så er du meir enn hjartelegvelkommen til det.  Med takker for alle gåver. 

 

Org.nr.  993786608