Marknadsdag

Kva kan ein møte på ein marknad. Vi held på med så mangt. Ikkje alle er med på alle marknader, men må får og gjester frå andre Vikingelag og Vikingar frå inn og utland.

Marknadsdag er for folk flest det første møte ein har med vikingemiljøet.  Så kva vil ein møte når en kjem fram.

Vi har satt opp ein telt som i eit tun eller som gater.  Dei er av oftast av A-telt, som bygger på Osebergfunna, eller det noko meir europeiske sakserteltet.
Fra telta driv ein med sal av ulike produkt, mat og handverk frå vikingetida.  Men det er og dei som held på med formidling og fortel om vikingetida.

Aktivitetar som bogeskyting, mat, husbygging, musikk, dans, vikingeleikar (Gimla),  gjøglar, skald, blankvåpen oppvisning er også vanlege.   Nokre gonger held vi også foredrag om tema frå vikingetida.

Ikkje to marknader er like, men for dei som kjem er det eit innblikk i ein anna tid. Velkommen.