Kister og anna trearbeid

Trearbeid hos vikingen var omfattande og variert.  Vi prøver å lære handverket, sjå etter så autentiske løysningar, eller noko som truleg kunne ha vert eit produkt.   Mykje har gått tapt, men ein har ein er ganske mykje å gå ut i frå. Da spesielt funn frå mange fund i graver som Osebergsipet, men at alt var like utsmykka som det som ble lagt i gravene er nok lite truleg.  Val av god og funksjonell form lærer ein frå dei som har erfaring. Ein er heldig som har gode handtverkarar i laget.

Det ein vil finne her på sida er slikt som er laget av folk i laget. Ein vil legge ut meir etterkvart.