Høvdingens ord

Arve Yndestad er Høvding i Møre Frie Vikingar.

Arve Yndestad er Høvding i Møre Frie Vikingar.

Møre Frie Vikingar er ein frittståande, sjølveigande “non profit” interesseorganisasjon utan religiøs eller partipolitisk tilknytning. MFV er innstilt på søkje samarbeid med liknande organissasjonar som til dømes andre vikinglag, historielag m.m., lokalt og nasjonalt. MFVs sete er i Møre og Romsdal, Noreg.

Alle som er interesserte i nordisk jarnalder/norsk vikingtid og som aktivt ønskjer å delta og yte ved aktivitetar som laget driv med kan bli tatt opp som fullverdig medlem som viking (fri kvinne/fri mann) etter ei prøvetid på minst seks månader som byrding. Ein kan bli byrding ved å søkje laget om prøvetid.