Handlingsboren kunnskap

mfv bein horn kurs

Frå eit horn og bein kurs.

(Denne sida er under arbeid)

Dette er ei samling med pekarar, filer, forslag til bøker eller kurs som om ein vil lære seg nokre av det vikingane burde beherske. Det folkelege aspektet er at ein del lar seg insprere utover det som ein kan fult ut bevise er 100% autentisk.  Det er mykkje ein ikkje veit, men målet er å halde seg innenfor det som var teknisk og historisk mogleg. Men at ein kan finne element både frå 800 talet og 1300 talet på ein viking av i dag er fult mogleg.  Det er naturleg at folk er nyfikne og prøver ut likt og ulikt.
Vi anbefaler folk å ta kontakt med ditt lokale vikingelag og fagfolk for å få rettleiing i kva som truleg er mest autentiske.

Når prosessen er ferdig og handverkaren ikkje er der lenger, er det berre produktet som kan fortelje. Så vel rørsle som prosess og produkt kan bera i seg kunnskap som har verdi langt ut over produktverdien i snever tyding. Det ligg eit potensiale for ny erkjenning i skjeringspunktet mellom handverk og meir tradisjonell vitskap. I denne samanhengen trengst det eit oversettingsarbeid. Vi lyt setje om frå vitskap til handverk og frå handverk til vitskap. Båe retningar er viktige. Det blir feil dersom vi vitskapleggjer handverket utan at vi også får vitskapen til å erkjenne i handverk. Link

– Jon Bojer Godal  

 

Kurstilbud innan handverk

MFV, museum, husfliden og ulike regionale kursstader held ein del kurs.  Denne samlinga er ikke for eit og eit kurs, men kurshaldarane.  Ta kontakt med om du held til i Møre og Romsdal og ynsker å lære.  Ellers vil ein anbefale at du tek kontakt med det nærmast vikingelag.  MFV sine eigne kurs finn du under sida «Kva skjer?»

Link – Møre og Romsdal Husflidlag.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Utanfor Møre og Romsdal
Link – Ravindesign i Bergen, Bryggen.  Variert tilbud for barn.
Link – Vikingskibsmuset i Danmark har et variert kurs og foredragstilbud.  Blant annet seiling.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

 

Klær

Klær av skinn, ull og lin var det som var mest brukt.  Ein veit at vikingen likte å dekorere klærene. Fargane hadde ulik betydning og var ikkje alltid like lett å få tak i. Vikingane i aust hadde litt andre variantar enn i vest.  Truleg da som no tok ein til seg nye trender og teknikkar når ein var på reise.
Skulle ein i open båt måtte ein ha noko som held eint tør.  Da var geiteskinn som ikke var gjennombarka gode å ha.  Om det lokta litt var ikkje like viktig.   Det ligg mykje kunnskap om vikingliv i kunnskap om klær.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Arbeid med ull og lin.

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Sko og anna lærarbeid

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Leire og anna steingods

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Ulike teknikkar med tråd

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

 

Vevnad og brikkevev

Kort beskrivelse.

Link – PDF om grunnprinsippene i brikkevev. Dansk.
Link – Dansk nettsted om Brikvaevning.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

 

Mat

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Drikke

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Trearbeid

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Smykker og finsmed arbeid

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Horn og bein

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Smedarbeid

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Ulike hus og utvinning av tjære

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Telt og anna ly.

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Bygg av båtar, segling, segl og rep

Kort beskrivelse.

Link – Råseilkurs. Forbundet Kysten har ambulerende kursvirksomhet.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Skrift og det en skreiv med og på

Runene og andre skrifttegn har skita litt utsjånad og framstilling etter kva den vart skreven på. I dag ser ein ofte fonter som er inspirert av runer, men som i bunnen er det romerske / latinske alfabetet. Ikkje la deg lure av slikt.  Møre Frie Vikingar sin logo er vår måte å vise respekt for det som var.

Link – Arild Haugen si rike nettside om runer. Ei god samling frå mange ulike kilder.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Utsmykking

Kort beskrivelse.

Link – Harris Knudsen har laget ein fin samling av sjablonger.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Utrustning til strid

Kort beskrivelse.

Link – 24 dekorerte våpenskjold.  Harris Knudsen fra Danmark har laget ei fin samling av motiv.
Link – Fleire dekorerte våpensjold fra Harris Knudsen .
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Urter, nytteplanter og medisin

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Skaldekunst

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Musikk

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Glima og aktivitetar ute

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Spel og vikingeleik.

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.

Buer

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Utanfor Møre og Romsdal
Link
– Kviljo bumaker og kurshalder i Farsund.

Tema

Kort beskrivelse.

Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.
Link – Kva finn ein bak linken.