Vikinger i fakte

Etterkvart som vi kjem over bra ting vil ein dele lenker til dette.  Utfordingane for et historielag er at alt er like sant av det som blir framstil.  Ikkje alt er meint å være sant heller når ein forfattar har latt seg inspirere av vikingane. Ein har valgt å grov dele i fakta og eller fiksjon.
Denne samlinga tek utgangspunkt i at dei som har laga innhaldet sjølv har trudd på at dei jobbar ut fra fakta.  Tolkninga kan ein vel alltids ha gode ord vekslingar om. Lenkene vil ein fin vil oftast gå til forlaget si omtale av boka.

Faktabøker
Link  – Vikinger i Krig – Tittelen beskriv godt kva den handlar om. 

Tv-Serier
Link – BBC History Documentary – Samling over det BBC selv har lagt ut på Youtube om emnet viking.

Filmer
Link – The Viking Sagas (1995) – Film frå Island. Meir realistisk enn dei fleste filmar i denne sjangeren.