Blankvåpen

(Denne sida er under arbeid)
Møre Leidang er Møre Frie Vikingar si blankvåpengruppe.  Orda leidang eller hird blir brukt litt omhverandre, men begge beskriv ein vepna flokk. Sjå litt på linkane om du vil vite bakgrunnen.  Møre Leidang har si eiga side. Sjå menyen.  Denne nettsida er litt meir ei samling og informasjon om det grunnleggande med lenker vidare til meir info.  Som alt anna er krig også eit handtverk.  Folk bør sjå og respektere denne sorten ferdigheter for det som det den gongen var.  Å sjå slikt frå ein anna kontekst blir t.d. meir fantasi sjangeren.  Det er ikkje det vi held på med i blankvåpenmiljøet.

Ein vil be folk som vil prøve blankvåpen om å være ytterst varsamme.  Det metal ein slår med selv om det ikkje er skarpt.  Ta kontkt med de lokale blankvåpengruppe.  Ikkje start med trening uten at du har fått ein god runde med grunntrening.  Å lære av seg uvaner er ikkje lett. Og husk ein lærer oftast ikkje godt nok av å sjå t.d. youtube filmar. 

Formasjonar under krig

Fylking er formasjonen ein står i under krig mellom fleire større grupper krigere.  Kort beskrevet er det ei skjoldrekke med andre rekker bak.  De bak hadde ofte langøkser eller ulike spyd for å kunne angripe over rekka foran seg.

Svinefylking er ikkje ein bein rekke med skjold.  Det er ein gjenombrudsformasjon i en kileformasjon med meir enn 15 rekker med krigarer.

Langøks

Beskrivelse.

 

Våpna

Langøks

Beskrivelse.

 

Kortøks

Beskrivelse.

 

Spyd / Slagspyd

Beskrivelse.

 

Sverd

Beskrivelse.

 

Kniv

Beskrivelse.

 

Langbue

Beskrivelse.

 

Andrebuer

Beskrivelse.

 

Andre våpen

Beskrivelse.

 

Armering / Polstiring

Hjelm

Beskrivelse.

 

Hanskar

Beskrivelse.

 

Fottøy

Beskrivelse.

Polstring / Krigsskjorte

Beskrivelse.

Ringbrynje

Beskrivelse.

Andre brynjer

Beskrivelse.

Beskyttelse av armane

Beskrivelse.

Beskyttelse av føtter.

Beskrivelse.

 

Filmer med blankvåpenteknikk

Ein del av desse filmane er ikkje lage i samsvar med dei sikringstiltaka vi har her tillands.  Vi kan ikkje seie for mange gonger at ein må trene sammen med folk som er godkjende blankvåpen instruktørar.

Link – Hurstwic har gjenkonstruert nokre ein til ein kamphistorier frå sagaene.