Horn

8 Mar

Hornkrans som smykke. Og noko til å ha t.d. salt i.